Za većinu vlasnika malih preduzeća, najvrednija imovina koju poseduju je njihov posao. Ali, ako vlasnik želi da sazna koliko vrijedi posao, određivanje njegove vrijednosti nije tako jednostavno kao traženje cijene dionica. Za to je potrebna procjena vrijednosti kompanije. 

Procjena vrijednosti poslovanja je jednim dijelom umjetnost, a dijelom nauka. Oslanja se na profesionalnu prosudbu analitičara koji vaga prirodu poslovanja, njegov finansijski učinak, lokalne i nacionalne ekonomske uslove, vrijednost imovine i povezanih obaveza, plus bilo koje jedinstveno znanje ili vlasničke tehnologije kako bi se došlo do procjene vrijednost kompanije.

Evo nekih od razloga zbog kojih bi vašem klijentu (ili vama!) mogla biti potrebna procjena poslovne vrijednosti:

  • Promjena vlasništva
  • Poklanjanje udjela
  • Spajanje ili prodaja drugom subjektu
  • Prikupljanje kapitala
  • Porez na nekretnine

Bez obzira na razlog, vaš klijent će biti najbolje uslužen ako posao obavi iskusni profesionalac. Angažovanje procjenitelja koji ima certifikat ovlaštenog procjenitelja osigurava da će njihov posao biti obavljen u skladu sa profesionalnim standardima. Ovaj rezultat će općenito biti pouzdaniji i odbranjiviji, ako se stvar pojavi pred sudom.

Budući da je svaki posao jedinstven, ne postoje uobičajene metode koje će rezultirati pouzdanom i odbranjivom vrijednošću. Procjenitelji vrednovanja koriste tri glavne metode za svoje proračune. Koju od tri – ili eventualno kombinaciju metoda – procjenitelj odabere u konkretnoj situaciji zavisi od pažljivog razmatranja svih relevantnih informacija. Sveukupni ekonomski uslovi i promjenjiva potražnja za proizvodima ili uslugama preduzeća također mogu igrati ulogu u izboru metode. Svrha procjene također može odrediti najprikladniju metodu.

Pristup zasnovan na imovini: Ova metoda često rezultira najnižom vrijednošću i obično se koristi za postavljanje donjeg praga vrijednosti poslovanja. Procjenitelj koji koristi ovaj pristup će odrediti fer tržišnu vrijednost imovine umanjenu za sve povezane obaveze. Ovaj pristup može posmatrati prikupljanje imovine kao komponente poslovanja koje će se nastaviti kao stalna briga, ili može poprimiti likvidacioni iznos, kao da se imovina prodaje na rasprodaji.

Pristup zasnovan na prihodima: Kao što naziv implicira, ovaj metod se oslanja na prihod koji poslovanje ostvaruje. Obično se ponderisani prosjek nedavnih historijskih podataka prilagođava kako bi rezultirao hipotetičkim tokom novčanih tokova koje bi primio vlasnik nasljednika. Ovaj tok novčanih tokova se tada diskontira na njegovu sadašnju vrijednost.

Da bi se izvukli budući novčani tokovi, historijski prihod se normalizuje za neobične i neponavljajuće stavke, i da odražava stvarne troškove koje bi naslednik imao da bi održao poslovanje. Negotovinske stavke kao što je amortizacija se uklanjaju. Naknada vlasnika jedna je od najčešćih normalizirajućih prilagođavanja. To je zato što vlasnici obično kontroliraju koliko primaju, a ova plaća može, ali i ne mora odražavati stvarne tržišne stope.

U nekim okolnostima, projekcije prihoda u budućnosti mogu se koristiti ako se smatraju preciznijim odrazom budućeg učinka kompanije. Ovo posebno važi za startape.

Tržišni pristup: Ovim metodom procjenitelj će pogledati nedavnu prodaju uporedivih preduzeća prema podacima iz baza podatak. Procjenitelj će možda morati da prilagodi stvarne prodajne cijene kako bi odražavao razlike između prodatih preduzeća i poslovanja koje se vrednuje.

Ova metoda je najkorisnija kada postoji dovoljno uporedivih preduzeća da se mogu utvrditi odnosi između prihoda ili neto prihoda i prodajne cijene. Ova metoda ne funkcionira dobro ako je posao u pitanju neobičan ili ako se u bazama podataka može pronaći nekoliko sličnih prodaja poduzeća.

Procjene poslovanja mogu biti skupe, ali s obzirom na važnu ulogu koju mogu odigrati u finansijskoj budućnosti vaših klijenata, odabir najniže ponude može se izjaloviti ako stvar dođe na sud. Slično odabiru bilo kojeg pružatelja specijalističkih usluga, mudro je potražiti certificiranog stručnjaka koji ima adekvatno i relevantno profesionalno iskustvo.