M&A USLUGE

M&A - Kupovina ili prodaja kompanije

M&A?

Dubinska analiza i preuzimanje i/ili spajanje bez iznenađenja? Da moguće.

Ako kupujete ili prodajete kompaniju, naši stručnjaci mogu vam pomoći da zatvorite prodaju ili dovršite
sticanje pažljivom analizom i planiranjem projekta. Naš prvi korak jeste sa shvatimo vašu
poslovnu strategija, poslovanje i lične motivi (dugoročni i kratkoročni). Jednom kad jesmo
razumjeli vaše želje preporučujemo vam i savjetujemo vas u sljedećim koracima:

Ako prodajete kompaniju

Procjena može biti korisna u otkrivanju snaga i slabosti vaše kompanije. Možemo
takođe osmislite plan za povećanje vrednosti biznisa,
Procijenili smo stotine kupovina i prodaja dionica, spajanja i razdvajanja,
rješavali sporove oko vlasničkih interesa i vršiliprocjenu imovine i dionica.

Planirate li kupovinu kompanije?

Dizajnirajte poslovni plan u pripremi za prodaju vaše kompanije.
Izračun vrijednost  nematerijalne imovine.Izvršite porezni, finansijski i pravni pregled.