USLUGA PROCJENE

USLUGA PROCJENE

USLUGE PROCJENE?

Usko surađujemo sa vlasnicima i menadžmentom kompanije

Ako tražite savjet za utvrđivanje vrijednosti kompanije (za kupovinu ili prodaju ili
prije) ili imovine, naš iskusni tim stoji vam na raspolaganju.
Čak i ako ne trebate prodavati, procjena poslovanja može prepoznati snage i slabosti
Vaše kompanije. Možemo osmisliti plan za povećanje vrijednosti vašeg biznisa u pripremi za
prodaju Vaše kompanije, ukoliko to želite učiniti u budućnosti.
Imamo iskustvo sa stotinama postupaka preuzimanja, spajanja i dubinske analize.
Posredujemo i savjetujemo o: kupoprodaji dionica, spajanju i razdvajanju, sporovima
procjene vlasničkog udela, imovine i udjela.

Možemo vam pomoći sa:

Izrada poslovnog plana u pripremi za prodaju vaše kompanije

Vrednovanje nematerijalne imovine

Porezna, finansijska i pravna dubinska analiza

Procjene udjela