Rizici transfernih cijena kod Spajanja i Akvizicija (M&A)

Tržište spajanja i akvizicija (M&A) u 2021. godini bilježi rekordan broj transakcija.

Poreski savjetnici nastavljaju igrati ključnu ulogu u M&A, pomažući investitorima da zaštite ili cijene za historijske i potencijalne buduće porezne izloženosti, dok također pomažu u stvaranju vrijednosti nakon što se posao završi.

Transferne cijene se sve više smatraju jednim od glavnih poreznih rizika i mogućnosti prije, za vrijeme i nakon ugovora. Razamatra se kako kompanije mogu ublažiti rizike i poboljšati vrijednost posla iz perspektive transfernih cijena.

Iako se OECD instrukcije implementiraju u mnogim zemljama, poreske vlasti su imale različite pristupe u njihovom tumačenju. To je dovelo do povećanja prekograničnih sporova i izazova za kompanije. Na primjer, porezne vlasti mogu imati različite stavove što dovodi do direktnih izazova u vezi sa politikom transfernih cijena. Dobijanje dvostrukih poreskih olakšica kroz procedure međusobnog dogovora može biti težak, skup i dugotrajan proces i ne garantuje uvijek željeni ishod.

Konačno, opterećenje usklađenosti se značajno povećalo uvođenjem izvještavanja po zemljama, master fajlova i lokalnih fajlova („troslojna dokumentacija o transfernim cijenama“). U nekim zemljama mogu postojati značajne kazne za kašnjenje u pripremi ili arhiviranju dokumentacije o transfernim cijenama. Osim toga, nedostatak savremene dokumentacije obično dovodi do skepticizma poreznih vlasti u pogledu robusnosti poslova transnacionalnih cijena multinacionalne grupe i povećanog rizika od kontrole.

Kao takvo, nikada nije bilo važnije i izazovnije efikasno upravljati rizikom transfernih cijena.

Postoji nekoliko problema vezanih za transferne cijene visokog rizika koji se obično identifikuju tokom poslova spajanja i akvizicija, uključujući:

  • Centralizovani modeli transfernih cijena nisu podržani odgovarajućim nivoom ljudskog faktora;

  • Transakcije većeg rizika, npr. usluge istraživanja i razvoja naplaćene po principu trošak plus / nabavke naplaćena kroz udio u dobiti;

  • Historijska restrukturiranja poslovanja poduzeta bez ikakvih razmatranja izlaznih troškova / politike transfernih cijena nakon restrukturiranja;

  • Visoke kamatne stope / količina duga povezanih lica;

  • Finansijski podaci pravnih lica nisu usklađeni sa politikom transfernih cijena;

  • Otvoreni sporovi o transfernim cijenama s poreznim vlastima i/ili materijalne odredbe o transfernim cijenama;

  • Nedosljednosti između pravnih sporazuma i politike transfernih cijena (ili čak nedostatak samih sporazuma);

  • Nedostatak dokumentacije o transfernim cijenama (Master fajl / Lokalni fajl) ili čak benčmarking transfernih cijena;

Razumno je vidjeti da se ovim rizicima upravlja na odgovarajući način uključivanjem stručnjaka za transferne cijene  kada nastanu i mnogo prije dogovora. Ako ne, mogu se značajno povećati tokom vremena, što će dovesti do materijalne poreske izloženosti u vrijeme završetka akvizicije.

Odabir područja fokusa za otkrivanje problema vezanih za transferne cijene visokog rizika, to bi bilo na operativnom modelu multinacionalne kompanije i načinu na koji su politike transfernih cijena koje se primjenjuju u praksi usklađene s tim.

Operativni model ulazi u srž poreskog profila bilo koje grupe i može biti značajan pokretač njihove efektivne poreske stope.

 Razumijevanje operativnog modela omogućava prodavačima i kupcima da shvate kada bi historijski mogli biti najveći rizici, ali i kada područja fokusa moraju biti nakon sklapanja ugovora.

Tagovi: Objava nema tagova
0